เนื้อเพลง อย่ามองมาได้ไหม (ละคร ปัญญาชนก้นครัว) – หมาก ปริญ,คิมเบอร์ลี่

เนื้อเพลง อย่ามองมาได้ไหม (ละคร ปัญญาชนก้นครัว) – หมาก ปริญ,คิมเบอร์ลี่
ทำนอง/เรียบเรียง จักรธร ขจรไชยกูล,อดิศักดิ์ หัตถกุลโกวิท

(คิมเบอร์ลี่)อย่ามองมาได้ไหม หยุดส่งยิ้มได้ไหม
เก็บเอาไว้ไกลไกลอย่างเดิมเธอจะรู้บ้างไหม แค่อะไรเล็กเล็ก
ทำให้คิดยังไงกับเธอ
(หมาก ปริญ) เพราะทุกทีที่เธอกระเถิบมาใกล้กัน
ใจฉันก็ลอยที่เห็นเธอคอยสบตากับฉันอย่างนั้น

(คิมเบอร์ลี่) ขอได้ไหมเธออย่ามาใกล้ฉันเลย
ขอได้ไหมเขยิบออกไปนิดเลย
เขินฉันเขินจนเกินจะเก็บแล้วเธอ
ก่อนจะเผลอจนฉันอาจพูดบางคำออกไป

(หมาก ปริญ) ขอได้ไหมเธออย่ามาใกล้ฉันเลย
ขอได้ไหมเขยิบออกไปนิดเลย
เขินฉันเขินจนเกินจะเก็บแล้วเธอกลัวเธอรู้ความจริงว่าฉันนั้นคิดอย่างไร

(คิมเบอร์ลี่) อย่าเฉียดมาได้ไหมหยุดตรงนั้นได้ไหม

อย่างแกล้งฉันเล่นเล่นอยู่เลย
(หมาก ปริญ)
เธอไม่รู้ใช่ไหม แค่เธอมองเฉยเฉยฉันก็เคลิ้มไปไกลเท่าไร

(คิมเบอร์ลี่) เพราะทุกทีที่เธอ

(หมาก ปริญ) กระเถิบมาใกล้กัน

(คิมเบอร์ลี่) ใจฉันก็ลอย ที่เห็นเธอคอย
(พร้อมกัน)สบตากับฉันอย่างนั้น
(พร้อมกัน) ขอได้ไหมเธออย่ามาใกล้ฉันเลย
ขอได้ไหมเขยิบออกไปนิดเลย
เขินฉันเขินจนเกินจะเก็บแล้วเธอ
ก่อนจะเผลอจนฉันอาจพูดบางคำออกไป

(พร้อมกัน)
ขอได้ไหมเธออย่ามาใกล้ฉันเลยขอได้ไหมเขยิบออกไปนิดเลย
เขินฉันเขินจนเกินจะเก็บแล้วเธอกลัวเธอรู้ความจริงว่าฉันนั้นคิดอย่างไร

(หมาก ปริญ) ขอโทษนะครับถ้าหากว่าผมจะใกล้คุณ
อีกนิดอีกนิดอีกนิดจะได้ไหม โว้โว้…
(พร้อมกัน) ขอได้ไหมเธออย่ามาใกล้ฉันเลย
ขอได้ไหมเขยิบออกไปนิดเลย
เขินฉันเขินจนเกินจะเก็บแล้วเธอ
ก่อนจะเผลอจนฉันอาจพูดบางคำออกไป

(พร้อมกัน)
ขอได้ไหมเธออย่ามาใกล้ฉันเลยขอได้ไหมเขยิบออกไปนิดเลย
เขินฉันเขินจนเกินจะเก็บแล้วเธอกลัวเธอรู้ความจริงว่าฉันนั้นคิดอย่างไร
(พร้อมกัน) ขอได้ไหมเธออย่ามาใกล้ฉันเลย
ขอได้ไหมเขยิบออกไปนิดเลยเขินฉันเขินจนเกินจะเก็บแล้วเธอ
ก่อนจะเผลอจนฉันอาจพูดบางคำออกไป

(พร้อมกัน)
ขอได้ไหมเธออย่ามาใกล้ฉันเลยขอได้ไหมเขยิบออกไปนิดเลย
เขินฉันเขินจนเกินจะเก็บแล้วเธอ
(คิมเบอร์ลี่) กลัวเธอรู้ความจริงว่าฉันนั้นคิดอย่างไร