เนื้อเพลง ขวัญเอย – ธีร์ ไชยเดช

เนื้อเพลง ขวัญเอย – ธีร์ ไชยเดช

หากบอกว่าฉันเปลี่ยนไป หากเป็นเพราะฉันเข้าใจ

ใจที่ฉันเคยเสียใจ ที่รักใครไปขนาดนั้น

แต่เธอไม่รู้ เพราะเธอไม่อยู่ ข้างกัน

และแล้ววันนั้นผ่านไป แต่ตัวฉันนั้นยังมั่นใจ

เธอคงต้องเคยเสียใจ ถ้ารักใครไปขนาดนั้น

แต่คงไม่รู้เพราะเขานั้นไม่อยู่ ใกล้กัน

ขวัญเอย อย่าไปไหนได้ไกลเกินกว่านี้

อย่าได้หนีเลย กลับมาเสียดีดี เราจะได้มีกันต่อไป

ขวัญเอย สิ่งที่ฉันนั้นเคยได้ปลอบใจ

อย่าได้หนีไป ใจของฉันยังมี ขวัญดีๆอยู่ต่อไป

ขวัญเอย อย่าไปไหนได้ไกลเกินกว่านี้

อย่าได้หนีเลย กลับมาเสียดีดี เราจะได้มีกันต่อไป

ขวัญเอย สิ่งที่ฉันนั้นเคยได้ปลอบใจ

อย่าได้หนีไป ใจของฉันยังมี

ขวัญดีๆอยู่ต่อไป อีกนาน