เนื้อเพลง จะไปจะมา – Zeal

เนื้อเพลง จะไปจะมา

Zeal – จะไปจะมา
คำร้อง ชาลี Fly
ทำนอง / เรียบเรียง ปราชญ์ พงษ์ไชย

ไม่ใช่ ก็บอกอย่าหลอกให้ฉันงง
ไม่ใช่ เอะอะ เอะอะก็โกงฉัน
อย่าเล่นกันอย่างนี้
Can you stop cheating me
confusing me mentally abusing me ! Please

ไม่ใช่ จู่ จู่ ก็บอกว่ารักกัน
ไม่ใช่ เบื่อ เบื่อ อยาก อยาก
จากคนนั้นก็หันมาคนนี้
The games you play just driving me
insane one minute you leave the next
Minute you wanna stay

ไม่ดีมั๊ง !

จะไปหรือจะมานะ จะค้างคาอีกนานไหม
ไม่เปิดตัว ไม่เปิดใจซักที
Tell me what you want from me
จะคนโน้น จะคนไหน จะรักใครล่ะตอนนี้
บอกฉันที จะต้องมีตัวเลือกกี่คน

1 or 2 is never enough
3 or 4 you need that much

ไม่ใช่ จู่ จู่ ก็บอกว่ารักกัน
ไม่ใช่ เบื่อ เบื่อ อยาก อยาก
จากคนนั้นก็หันมาคนนี้
The games you play just driving me
insane one minute you leave the next
Minute you wanna stay

ไม่ดีมั๊ง !

จะไปหรือจะมานะ จะค้างคาอีกนานไหม
ไม่เปิดตัว ไม่เปิดใจซักที
Tell me what you want from me
จะคนโน้น จะคนไหน จะรักใครล่ะตอนนี้
บอกฉันที จะต้องมีตัวเลือกกี่คน

จะไปหรือจะมานะ จะค้างคาอีกนานไหม
ไม่เปิดตัว ไม่เปิดใจซักที
Tell me what you want from me
จะคนโน้น จะคนไหน จะรักใครล่ะตอนนี้
บอกฉันที จะเลือกใครกันแน่

จะไปหรือจะมานะ จะค้างคาอีกนานไหม
ไม่เปิดตัว ไม่เปิดใจซักที
I can’t understand you baby !
จะคนโน้น จะคนไหน จะรักใครล่ะตอนนี้
บอกฉันที จะต้องมีตัวเลือกกี่คน
1 or 2 is that too much
3 or 4 is never enough
How many guys do 1 girl need tell me
How many guys do you need